Range rules

De veiligheid op de baan is de verantwoordelijkheid van iedereen. Samen zorgen we voor een ontspannen sfeer en plezier in de handboogsport zonder ongelukken. Hieronder een aantal basisregels:

  • Het dragen van open schoenen, zoals sandalen en slippers, is niet toegestaan.
  • Aanwijzingen van baancommissaris dienen onmiddellijk te worden opgevolgd
  • Tijdens het schieten mag niemand zich tussen de schietlijn en de doelen bevinden.
  • Het is niet toegestaan te rennen, te stoeien e.d. met boog en/of pijlen in de hand of pijlenkoker.
  • Richt nooit een uitgetrokken boog op of in de richting van een persoon; zelfs niet zonder pijl.
  • Toeschouwers en zij die niet schieten blijven achter de wachtlijn
  • Gebruik van verenigingsmateriaal gebeurt niet ongevraagd en lever je na de training meteen weer in
  • Eventuele schade aan verenigingsmateriaal dient meteen gemeld te worden. Afhankelijk van de schade en oorzaak kunnen de kosten verhaald worden op de gebruiker
  • Het gebruik van alcohol en andere verdovende of geestverruimende middelen tijdens of voorafgaand aan het schieten, is niet toegestaan. Indien gebruik wordt vermoed, kan de betreffende persoon toegang tot de schietbaan en/of verenigingsactiviteiten worden ontzegd.